Patron                                                                  Mr. T. Santhosham

President                                                              Mr. Sellasami Thirukeshwar

Secretary                                                              Mr. Sinaiya Pandiyaraja

Treasurer                                                             Mr. Thangaya Subash Anantharaj

Vice President                                         Mrs. K. Nirmala

                                                                                Mr. V. Baskaran

                                                                                Mr. S. Sritharan

                                                                                Mr. A. Arunakumar

                                                                                Mr. T. Thuraiyananthan

Vice Secretary                                         Mrs. Ana Josaph

                                                                                Mr. A. Pari

Vice Treasurer                                        Mr. S. Arulkumar

Sports Development Secretary                  Mr. S.Ravindrakumar

Finance Development Secretary                Mr. T.Udhayakumar

Culture Development Secretary                Mr. S. Kanagaratnam

School Development Secretary                 Mr. P.Suresh

Membership Development Secretary         Mr. S.Balendran

Members                                               Mrs. R. Selina

                                                                                Mrs. S. Jodhi

                                                                                Mrs. R. Manoranjidham

                                                                                Mr. N. Sankar

                                                                                Mr. S. Velan

                                                                                Mr. S. Thanabalan

                                                                                Mr. I. Varadhan

                                                                                Mr. M. Rajendhran

                                                                                Mr. S. Neelamegam

                                                                                Mr. A. Kirubagaran

                                                                                Mr. R. Nadaraja

                                                                                Mr. S. Mageshwaran

                                                                                Mr. S. Rajasekaran

Auditor                                                   Mr. R. Vetrichelva


Advertisements