கொழும்பு விவேகானந்தா கல்லூரி தமிழை வளர்ப்பதில் அருந்தொண்டாற்றிய நாவலர் பெருமானை அடியொற்றி வடகொழும்பில் விவேகானந்தா சபையினரால் 1926இல் நிறுவப்பெற்றதே இன்று தேசியப் பாடசாலையாக விளங்கும் எமது விவேகானந்தா கல்லூரியாகும்.

Read more...

I am privileged to take this opportunity to pen my message on the occasion of the launching a Website for Old Student's Association of Vivekananda College. As the present Principal of Vivekananda College,

Read more...

I am so glad to hear the news of a website for the Old Students Association of our College that is one of the schools with a reputed historical background. The launch of a new website,

Read more...

பாடசாலையின் உள்ளக செயற்பாடுகளின் போது அதிக நேகிழ்வு தன்மையை பெற்றுக்கொடுத்தல், பாடசாலை முகாமைத்துவ செயற்பாடுகளின் போது பகிரங்க தன்மையை அதிகரித்தல் பாடசாலை சமூகத்தின் தேவைகளுக்கு அதிக உணர்வினை காட்டல்,

Read more...

பாடசாலை அபிவிருத்தி சங்கமானது குறித்த ஒரு பகுதியைச் சேர்ந்த மாணவர்களின் கல்வி அபிலாஷைகளை ப+ர்த்தி செய்யும் வகையில் பாடசாலையை அபிவிருத்தி செய்தல் இப்பகுதியை சேர்ந்த மக்களின் வாழ்;

Read more...

Old Students Association of Vivekananda College, shares the joy and happily participates, at the Celebration of the College's 88th Anniversary which falls on 24 March 2014.

Read more...

Advertisements