ADMINISTRATION COMMITTEE - 2003

Patron                                                                  Mr. T. Santhosham

President                                                            Mr. Sellasami Thirukeshwar

Secretary                                                             Mr. Sinaiya Pandiyaraja

Treasurer                                                            Mr. Thangaya Subash Anantharaj

Vice President                                                   Mrs. K. Nirmala

                                                                                Mr. V. Baskaran

                                                                                Mr. S. Sritharan

                                                                                Mr. A. Arunakumar

                                                                                Mr. T. Thuraiyananthan

Vice Secretary                                                   Mrs. Ana Josaph

                                                                                Mr. A. Pari

Vice Treasurer                                                   Mr. S. Arulkumar

Sports Development Secretary                  Mr. S.Ravindrakumar

Finance Development Secretary               Mr. T.Udhayakumar

Culture Development Secretary                Mr. S. Kanagaratnam

School Development Secretary                 Mr. P.Suresh

Membership Development Secretary    Mr. S.Balendran

Members                                                            Mrs. R. Selina

                                                                                Mrs. S. Jodhi

                                                                                Mrs. R. Manoranjidham

                                                                                Mr. N. Sankar

                                                                                Mr. S. Velan

                                                                                Mr. S. Thanabalan

                                                                                Mr. I. Varadhan

                                                                                Mr. M. Rajendhran

                                                                                Mr. S. Neelamegam

                                                                                Mr. A. Kirubagaran

                                                                                Mr. R. Nadaraja

                                                                                Mr. S. Mageshwaran

                                                                                Mr. S. Rajasekaran

Auditor                                                                 Mr. R. Vetrichelvan